Tag Archives: thằng quỷ nhỏ 2

Thằng quỷ nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh (Chương 2)

Trước khi Nga vào học, Quỳnh với Hạnh ngồi chung một bàn. Bàn có hai người, nhưng mỗi người ngồi tít một đầu, chừa khoảng trống ở giữa. Nga không biết ai đã tạo ra khoảng trống đó, Quỳnh hay là Hạnh. Nhưng Nga chẳng thắc mắc nhiều, bởi bây giờ nó đã lấp đầy…

error: Content is protected !!