Tag Archives: thằng quỷ nhỏ 9

Thằng quỷ nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh (Chương 9)

Những con chim ẩn mình chờ chết là một tác phẩm hấp dẫn. Nga đọc một mạch. Chỉ trong một buổi chiều, Nga đã đọc xong cuốn sách. Sáng hôm sau, Nga mang cuốn sách dến lớp, định trả cho Quỳnh. Nhưng Nga chưa kịp lấy ra, Quỳnh đã đưa cho Nga cuốn sách mới….

error: Content is protected !!